• +46 70 883 61 16
  • filip@qliwa.se
  • Välkommen till Qliwa

Om oss

Historia

Qliwa Management är ett nytt bolag, men startade faktiskt redan 2018, då under namnet Finnvedens HR-partner. Till de båda företagen är Filip Wihrén Andersson grundare. Filip är utbildad personalvetare och har utöver det många års erfarenhet inom ledarskap, HR och management. Qliwa är ett värderingsstyrt företag med tydliga och starka visioner.

Värderingar

Qliwa Management är din partner inom HR och management. Qliwas relativa ungdom till trots förstod vi direkt att sunda värderingar utgör grunden för våra kunders förtroende. Vi utgår ifrån våra tre kärnvärden; tillgänglighet, flexibilitet och långsiktighet. För oss är dessa ord inte bara tomma och meningslösa ord. I allt vi gör verkar dessa kärnvärden som riktmärke.

Vision

Qliwa Managements främsta ambition är att möta marknadens högt ställda krav på ett aktivt arbete med frågor inom Human Resources, ledarskap, lön, redovisning och IT. Genom vårt breda tjänsteutbud och genom att verkligen leva efter våra kärnvärden ska vi inom tre år vara ett etablerat företag som levererar där många andra misslyckas.

Våra Tjänster

Interim HR management

Under en kortare utvecklingsfas, vid en hastig och oväntad förändring eller vid tillfälliga behov är det både smidigt och mer kostnadseffektivt att använda tillfällig kompetens. För mindre och medelstora organisationer vars behov inte motiverar att anställa en permanent HR-befattning på heltid finns möjligheten till ett så kallat abonnemangs- eller avropsavtal.

Rekrytering

Att anställa en ny medarbetare är ett beslut som får konsekvenser för lång tid framöver och just därför är det så oerhört viktigt att det blir rätt. Vi på Qliwa arbetar på ett professionellt sätt utifrån en standardiserad metod. Vi åtar oss kompletta rekryteringsuppdrag såväl som utvalda delar. Läs mer om dessa under rubriken tilläggstjänster.

Bemanning

Har ni en tillfälligt hög arbetsbelastning? Saknar du en kollega eller två vid fikabordet? Då kan vi hjälpa er med kundanpassade bemanningslösningar. Vi på Qliwa har ett stort nätverk av kandidater med kompetens inom bland annat Ekonomi, Administration, Upphandling, IT och Lön. Vi tar ansvar hela vägen från uppsökande tills dess att uppdraget är utfört.

Mentorskap

Är du företagsledare, VD, chef, ekonom, administratör eller någon annan som ansvarar för företagets HR- och personalfrågor? Är du kanske nyutexaminerad inom HR Då är det sannolikt, och faktiskt inte särskilt konstigt, att du inte känner dig fullt trygg i dessa frågor. Vi på Qliwa erbjuder kundanpassade mentorskap utifrån just ditt behov.

Omställning

Har du en medarbetare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan ni köpa en omställningslösning. En sådan insats kan också vara en del i en eventuell överenskommelse mellan dig som arbetsgivare och din medarbetare om att gå skilda vägar. I grundpaketet ingår fem till tio samtalssessioner där fokus ligger på yrkes- och/eller studievägledning.

Tilläggstjänster

Utöver bastjänsterna erbjuder Qliwa även enskilda punktinsatser inom bland annat, organisationsanalys, medarbetarengagemang, samtalsstöd, utbildning, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönekartläggning, jämställdhetsarbete och HR-administration. Kontakta oss med ditt behov så tar vi det därifrån.

Löpande konsultation och stöttning till företagets medarbetare och chefer inom alla förekommande HR- och personalfrågor. Uppdatering av befintlig personalhandbok samt grundläggande rutiner, riktlinjer och policys inom området.

Svenska Elkedjan

Utredningsuppdrag åt Talent Plastic som pågick under två månader. Syftet var att undersöka och klarlägga arbetsmiljö och trivsel bland företagets medarbetare.

Talent Plastic

Löpande konsultation och stöttning till koncernens båda ledningsgrupper inom alla förekommande HR- och personalfrågor. Framtagande av personalhandbok samt grundläggande rutiner, riktlinjer och policys inom området.

Götaströmsgruppen

Interim HR-chef i ca sex månader under tiden ny HR-chef rekryterades. Uppdraget gick ut på att föra kommunernas arbetsrättsliga beslut enligt antagen delegeringsordning samt agera stöd åt HR-strateger och Verksamhetschefer.

Tranemo/Svenljunga kommuner

Löpande konsultation till företagsledningen i koncernens fyra bolag. Stöttade administrativt och konsultativt inom alla förekommande HR-frågor. Var drivande i en omorganisation inom butiksledningen.

Stigs Café & Bageri

Löpande konsultation och stöttning till företagets VD och produktionschef inom alla förekommande HR-frågor. Framtagande av personalhandbok samt grundläggande rutiner, riktlinjer och policys inom området.

Diac Metal

Interim HR-ansvarig i ca sex månader under tiden ny HR-chef rekryterades. Stöttade framförallt Business Managers och övrig företagsledning administrativt och konsultativt inom rekrytering och arbetsrätt.

Alfa Quality Moving

Löpande konsultation till företagets regionledning samt deltagande i den årliga arbetsmiljöuppföljningen. Stöttning skedde administrativt och konsultativt inom alla förekommande HR-frågor.

bsv arkitekter & Ingenjörer

Mentorskap åt befintlig HR-chef. Uppdraget pågick i cirka sex månader. Upplägget innebar strukturerade träffar två-tre gånger per månad. Inriktningen var arbetsrättens samtliga lagrum.

Garantell

Stöttning till företagets VD i rehabilitering och dess samtliga delar. Framtagande av rehabiliteringspolicy, mall för arbetsförmågebedömning samt övrigt tillhörande processbeskrivningar.

Sandviks Metall

Vill du komma i kontakt med oss?

Telefon

+46 70 883 61 16

E-post

filip@qliwa.se

Besöksadress

Malmövägen 14, 33142 Värnamo